Verfijn zoekopdracht
Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

studie-ingenieur tunnelveiligheid Solliciteer
 • afdeling: Expertise Verkeer en Telematica
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: AWV00142


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 6700 km fietspaden.

De afdeling Expertise, Verkeer en Telematica wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten.

Jouw takenpakket

Als studie-ingenieur tunnelveiligheid ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, actief bijhouden, uitwisselen en verspreiden van kennis, beste praktijken en ervaring over tunnels en tunnelveiligheid. Jouw expertise met betrekking tot de bouwkundige aspecten van tunnels en de elektromechanische uitrusting draagt bij tot de optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening op organisatieniveau.

Tot jouw gevarieerde takenpakket behoort onder andere het opvolgen van de geldende wetgeving en reglementeringen, de nieuwste evoluties in de technieken en werkmethoden, … zowel in binnen- als buitenland. Je doet dit aan de hand van het doornemen van vakliteratuur, door deelname aan cursussen, studiedagen, vakoverleg en overlegorganen, door contact te onderhouden met binnen– en buitenlandse specialisten, door studiewerk te verrichten, …

Je maakt visieteksten, beleidsplannen, Vlaamse Tunnelrichtlijnen, … op, zodat de uniformiteit bewaard wordt. Je verstrekt informatie over reglementeringen, beste praktijken en technieken, nieuwste ontwikkelingen en geeft advies rond technische problemen en/of gebreken.

Daarnaast werk je mee aan de opmaak en aanbesteding van bestekken voor studie- en expertiseopdrachten in het kader van het verhogen van de tunnelveiligheid.  Je adviseert en controleert studies uitgevoerd door externe dienstverleners. Je evalueert de toepassing van de bestekken in de praktijk, zodat leerpunten kunnen geïdentificeerd worden en zodat de bestekken kunnen geoptimaliseerd worden.

Je werkt nauw samen met collega's van de eigen afdeling, de veiligheidsbeambten, de tunnelbeheerders en de projectingenieurs die instaan voor de (ver)nieuwbouw, het onderhoud en het beheer van de tunnels van het Vlaamse gewest. Je ondersteunt hen met jouw kennis en expertise. Samen werken jullie de langetermijnvisie van de Vlaamse overheid uit met betrekking tot de tunnelveiligheid.

Jouw profiel
 • Je hebt het diploma van master in de ingenieurswetenschappen of het gelijkwaardig diploma van burgerlijk ingenieur, bij voorkeur in de richting in de richting bouwkunde of elektromechanica
 • Of je bent laatstejaarsstudent in bovenstaande richtingen en je hebt je diploma behaald op het ogenblik van de indiensttreding
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de relevante technieken die gebruikt worden bij de bouw van tunnels, en van de bepalingen die bijdragen tot het verhogen van de veiligheid (verkeersveiligheid, brandveiligheid…).
 • Je hebt kennis van de methodologie voor het uitvoeren van studies (theoretisch onderzoek, probleemdefiniëring, testings, rapportering, pilootproject, stuurgroepvergaderingen).
 • Technische documenten lezen in het Frans en Engels vormt voor jou geen probleem.
 • Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. 35 vrij te kiezen vakantiedagen en vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot telewerk.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 17 september 2017 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Meer informatie over deze functie en de selectieprocedure vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ann Demeulenaere, studie-ingenieur tunnelveiligheid

Bijlagen