Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

procesoptimalisator

Solliciteer
  • afdeling: Elektromechanica en Telematica
  • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
  • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
  • referentie: AWV00241


Onze organisatie

De afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) ondersteunt het Agentschap Wegen en Verkeer daarbij door de realisatie, het beheer en het onderhoud van de elektromechanische en telematicatoepassingen langs wegen en waterwegen, zoals afstandsbewakings- en bedieningsinstallaties en telematicacommunicatienetwerken, camera’s langs autosnelwegen, dynamische route-informatiepanelen, roodlicht-/snelheidscamera’s, trajectcontrole, riviersignalisatie, pompstations, beweegbare bruggen, sluizen en stuwen.

Het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) is gevestigd in Antwerpen en staat in voor:

  • de verwerking van meldingen van defecten en schade aan elektromechanische installaties zoals wegverlichting, verkeerslichten, pompstations, sluizen,…, om zo snel mogelijk de nodige herstellingen te laten uitvoeren;
  • de bewaking en de bediening van niet-bemande installaties, aangesloten op het afstandsbewakings- en afstandsbedieningssysteem van de Vlaamse overheid, bvb. wegverlichting, bruggen, sluizen,…
  • het beheer op afstand van de aangesloten tunnels, en de veilige afhandeling van incidenten en calamiteiten in tunnels zoals bepaald door de Europese Tunnelrichtlijn.

Het VTC bestaat uit een team van 15 operatoren die tewerkgesteld zijn in een volcontinu dienstregeling en zo een permanente dienstverlening verzekeren.

Jouw takenpakket

In deze functie staat de kwaliteit van de dienstverlening van het VTC voor jou centraal.

Je bouwt de nieuwe functie van procesoptimalisator bij het VTC uit.

Als procesoptimalisator sta je in voor de opmaak, de opvolging en de optimalisatie van procedures en werkinstructies van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum, in samenspraak met de verantwoordelijke van het VTC. Deze procedures en werkinstructies helpen de operatoren van het VTC om opdrachten te behandelen met een uniforme kwaliteit en vergemakkelijken kennisoverdracht.

In eerste instantie sta je in voor de procedures en werkinstructies over de verwerking van oproepen en de afstandsbewakings- en bedieningstaken van het VTC. In de toekomst zal je nauw samenwerken met een tweede procesoptimalisator, die instaat voor de procedures en werkinstructies over het beheer van de tunnels . 


Je coacht en begeleidt de operatoren voor een optimale toepassing van procedures, instructies en gebruikersinterfaces van systemen. Je zorgt voor kwaliteitscontrole op de uitgevoerde opdrachten, en stuurt bij indien nodig. Je fungeert als klankbord en hulplijn voor de operatoren op de werkvloer bij complexere problemen (gecombineerde technieken, escalaties, incidenten, systeemuitval). Je staat ook mee in voor de opleiding van nieuwe teamleden. Op termijn wordt verwacht dat je een leidinggevende verantwoordelijkheid opneemt.

Als procesoptimalisator moet je veelvuldig afstemmen en samenwerken met de verschillende afdelingen van de wegbeheerder, het Vlaams Verkeerscentrum en andere klanten en belanghebbenden van het VTC, zowel voor het ontwerp van nieuwe werkinstructies als voor de evaluatie en continue verbetering van reeds bestaande.

Ook de projectingenieurs die technische systemen ontwikkelen voor het VTC zijn voor jou een belangrijke gesprekspartner. In samenspraak met de technische ontwikkelaars help je mee aan de definitie van systeembehoeften en gebruikersinterfaces, evaluatie van testversies, en de introductie van nieuwe gebruikersinterfaces in de operatorkamer.

Bij afwezigheid van de verantwoordelijke van het VTC neem je een beperkt aantal opdrachten over met betrekking tot personeelsmanagement (bv. opstellen van de werkregeling).

Kortom: in samenspraak met de verantwoordelijke van het VTC zorg jij ervoor dat het VTC en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en dat de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.

Jouw profiel

Je hebt een masterdiploma en hebt bij voorkeur een eerste ervaring met de opmaak, de implementatie, de opvolging en de optimalisatie van procedures en werkinstructies (aantoonbaar in cv).

 

Je technische competenties                                                   

Je hebt een technische interesse of de nodige achtergrond om in de rol van sleutelgebruiker inhoudelijk te discussiëren met projectingenieurs die ten behoeve van het VTC afstandsbewakings- en afstandbedieningssystemen ontwikkelen.

Je hebt de nodige communicatieskills om opleidingen te geven en eindgebruikers te enthousiasmeren.

Je beschikt over de wil en de vaardigheden om snel een gespecialiseerde kennis te verwerven m.b.t. de door de VTC operatoren gebruikte tools, in het bijzonder van ABBAMelda (informaticatoepassing voor opvolging van defecten en averijen aan EM-installaties)

Bijkomende verwachtingen

Je bent flexibel en niet gehinderd door een 9-tot-5-mentaliteit. Dit betekent dat, hoewel je doorgaans volgens een dag regime werkt, het ook noodzakelijk kan zijn dat je buiten de kantooruren werkt of inzetbaar bent in een permanentiesysteem. Tegenover je bereikbaarheid en prestaties staan de gebruikelijke vergoedingen.

 

 

 

Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving. Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. 35 vrij te kiezen vakantiedagen en vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar en de mogelijkheid tot telewerk.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 10 december 2017 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 

Erika Decorte

Teamverantwoordelijke Vlaams Tunnel- en Controlecentrum

Tel: 03 224 96 90

E-mail: Erika.decorte@mow.vlaanderen.be