Verfijn zoekopdracht
Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

studie-ingenieur telematica en afstandsbewaking Solliciteer
  • afdeling: Expertise Verkeer en Telematica
  • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
  • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
  • referentie: AWV00108


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en
ruim 6700 km fietspaden.
De afdeling Expertise, Verkeer en Telematica wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het
vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden
ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter
beschikking van zowel interne als externe klanten.

Jouw takenpakket

Als studie-ingenieur telematica en afstandsbewaking is het actief bijhouden, uitwisselen en
verspreiden van kennis en ervaring over deze technieken van primordiaal belang. Jouw
expertise draagt bij tot de optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening op
organisatieniveau.


Tot jouw gevarieerde takenpakket behoort onder andere het opvolgen van de geldende
wetgeving en reglementeringen, de nieuwste evoluties in de technieken en werkmethoden, de
op de markt beschikbare materialen, … zowel in binnen- als buitenland. Je doet dit aan de
hand van het doornemen van vakliteratuur, door deelname aan cursussen, studiedagen,
vakoverleg en overlegorganen, door contact te onderhouden met binnen – en buitenlandse
specialisten, door studiewerk te verrichten, …

Je maakt visieteksten, beleidsplannen … op, zodat de uniformiteit bewaard wordt. Je verstrekt
informatie over normeringen, beste praktijken en technieken, nieuwste ontwikkelingen etc, en
geeft advies rond technische problemen en/of gebreken.


Je maakt technische en administratieve standaardbestekken op. Je zorgt ervoor dat de
technische vereisten die opgenomen worden in die standaardbestekken voor
afstandsbewaking de laatste normeringen, trends en ontwikkelingen volgen. Je evalueert de
toepassing van de bestekken in de praktijk, zodat leerpunten kunnen geïdentificeerd worden
en zodat de bestekken kunnen geoptimaliseerd worden.


Daarnaast werk je mee aan de opmaak en aanbesteding van contracten in het kader
afstandsbewakingssystemen. Je adviseert projectingenieurs bij de opmaak en uitvoering van
hun contracten.


Je werkt nauw samen met collega's van de eigen afdeling, en de projectingenieurs die instaan
voor de (ver)nieuwbouw, het onderhoud en het beheer van de afstandbewakingssystemen van
het Vlaamse gewest. Je ondersteunt hen met jouw kennis en expertise.
Samen werken jullie de langetermijnvisie van de Vlaamse overheid uit met betrekking tot de
afstandsbewakingssystemen.

Jouw profiel
  • Je hebt het diploma van master in de ingenieurswetenschappen of het gelijkwaardig diploma van burgerlijk ingenieur.
  • Je hebt een rijbewijs B.

Je technische competenties

Je hebt een brede technische kennis en een analytische geest
− Je hebt methodologische vaardigheden voor het uitvoeren van technische studies
(probleemdefiniëring, in kaart brengen behoeften, technisch marktonderzoek, opzetten van een
pilootproject, evaluatie en testing, rapportering, kennisoverdracht)
− Je bent handig met MS-Office / Google Apps
− Je leest vlot technische documenten in het Nederlands, Frans en Engels
− Je beschikt over een "vlotte pen".
− Kennis en ervaring op volgende gebieden zijn troeven :
− technische documentatie
− project management
− functionele analyse
− wet- en regelgeving die betrekking heeft op de functie (overheidsopdrachten,
vergunningen...)
− vakkennis inzake netwerktechnologie, SCADA en relevante protocols, ICT (hard- en software).

Ons aanbod

Een aantrekkelijke werkgever en boeiende projecten
Indrukwekkende infrastructuurprojecten realiseer je niet alleen. Daarvoor moeten we beroep
doen op een heleboel collega’s met ieder hun kwaliteiten en specialisme. Bij het Agentschap
Wegen en Verkeer kom je terecht bij een werkgever die een aangename sfeer en het welzijn
van zijn medewerkers vooropzet. Zo bieden wij o.a. mogelijkheid tot telewerk, flexibele
werkuren en 35 dagen vakantie per jaar, maar krijg je evengoed de gelegenheid om mee te
werken aan projecten die tot de verbeelding spreken.


Jobzekerheid en een competitief salaris
Het Agentschap Wegen en Verkeer biedt als overheidswerkgever een grote mate van
werkzekerheid. Daarbovenop krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a.
maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Verder ontvang je premies voor eventueel
nacht- of weekendwerk.
Je minimum bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.592,91 (graad:ingenieur) en relevante
privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden
(tot max. 20j.)


Persoonlijke groei en sociale voordelen
Daarnaast krijg je ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je
eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode met een persoonlijk vormingsprogramma.


Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website
www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 31 januari 2017 via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Meer informatie over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.

Bijlagen