Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

beleidsmedewerker binnenvaartbeleid

Solliciteer
 • afdeling: Beleid
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00172


Onze organisatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De functie van beleidsmedewerker binnenvaarbeleid situeert zich binnen de afdeling beleid van het departement. De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op.  

De afdeling heeft een zetel te Brussel waar ongeveer 85 personen tewerkgesteld zijn.  

Je komt terecht in het team Hinterlandbeleid. Het team Hinterlandbeleid werkt een duurzaam hinterlandbeleid uit voor wegen, waterwegen, spoor en pijpleidingen op het vlak van infrastructuur, bemanning en uitrusting.

Jouw takenpakket

Als beleidsmedewerker binnenvaartbeleid ondersteun je de beleidsbepalers bij de beleidsvoorbereiding inzake binnenvaart om zo goed onderbouwde en kwaliteitsvolle beleid(splannen) te leveren die politiek en/of maatschappelijk gedragen kunnen worden. Vervolgens sta je mee in voor zowel de implementatie van het beleid / de beleidsplannen als voor de opvolging van de beleidsuitvoering (monitoring) en de beleidsevaluatie.

 Je werkt mee aan het mobiliteitsbeleid met focus op de binnenvaart en met aandacht voor de binnenvaart als schakel in de synchromodale transportketen. De waterweg wordt daarbij vanuit een economisch en recreatief perspectief benaderd, maar dit gekaderd binnen een multidisciplinaire benadering. Jouw werkzaamheden liggen vooral op het terrein van het te voeren en gevoerde beleid voor de vaartuigen en de bemanning. Dit binnen een internationaal en Europees regelgevingskader, waaraan je ook mee vormgeeft.

De taken verbonden aan het werk zijn veelzijdig: adviseren, conceptueel denken, regelgeving inhoudelijk vorm geven en de implementatie ervan concretiseren, beleidsvoorbereidende nota’s schrijven, beleidsdocumenten opstellen, parlementaire vragen beantwoorden, presentaties maken, vergaderingen bijwonen en organiseren, deelnemen aan overleg en overleg – zowel formeel als informeel – organiseren, verslagen maken, voorbereiden en opvolgen van onderzoekdossiers. Je werkt ook mee aan het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van de ontwerpen van het Vlaams regeerakkoord, van de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken en van de opeenvolgende beleidsbrieven.

Je zal de belangen van havens, scheepvaart en de economische functie van de waterweg verdedigen. Het tot een consensus komen is niet altijd eenvoudig en vereist vaak oplossingen zoeken voor tegenstrijdige standpunten. Daarbij is een goede voorbereiding van dossiers cruciaal. Je zal instaan om verschillende aspecten van het binnenvaartbeleid te ontwikkelen, dit zowel evidence based als rekening houdend met  gevoeligheden en ontwikkelingen in de sector. Je draagt ook bij aan het concretiseren van het beleid en je staat in voor het implementeren van nieuwe Europese en internationale regelgeving.

Je vertegenwoordigt de afdeling, het departement of het beleidsdomein in overlegstructuren of werkgroepen, zowel in de het Vlaams Gewest, als inter-gewestelijk, als internationaal als Europees. Dit houdt in dat je geregeld een zending naar het buitenland zal doen.

Voor al deze taken werk je niet alleen nauw samen met je collega’s van het team Hinterlandbeleid, maar ook met andere collega’s binnen de afdeling Beleid en binnen de andere afdelingen van het departement. Je zal ook samenwerken met de agentschappen (in het bijzonder De Vlaamse Waterweg) van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Overleg met de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus en de sector is daarbij belangrijk.

Jouw profiel
 • Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een afstudeerrichting waarbij je vertrouwd bent met regelgeving (o.a. Rechten, Politieke of economische wetenschappen, Mobiliteitswetenschappen, … ).
 • Indien je een eerste werkervaring hebt in een beleidsmatige functie is dit een pluspunt.
 • Je bent bereid om op geregelde tijdstippen een meerdaagse zending naar het buitenland te doen.
 • Relevante werkervaring of kennis in volgende aspecten vormen een pluspunt:
  • Kennis en inzicht in de sector binnenvaart en beleid
  • Affiniteit met regelgeving
  • Vertrouwdheid met beleidsvoorbereidend.
 • Je bent flexibel en kan je snel inwerken in complexe dossiers.
 • Je kent en respecteert de codes van vertrouwelijkheid die inherent zijn aan een beleidsfunctie.
 • Je hebt een goede talenkennis, waarbij een goede kennis van het Engels en een passieve kennis van het Frans onontbeerlijk zijn.
 • Je kan vlot weg met MS Office.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract bepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 10 juni 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer weten

Voor extra informatie over de selectieprocedure, en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met: Chiara De Schryver

(Selectiedeskundige)

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Marleen Coenen

(Teamcoördinator hinterlandbeleid)