Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

beleidsmedewerker spoorbeleid

Solliciteer
 • afdeling: Beleid
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00173


Onze organisatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De functie van beleidsmedewerker spoorbeleid situeert zich binnen de afdeling beleid van het departement. De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op.  

De afdeling heeft een zetel te Brussel waar ongeveer 85 personen tewerkgesteld zijn.  

Je komt terecht in het team Hinterlandbeleid. Het team Hinterlandbeleid werkt een duurzaam hinterlandbeleid uit voor wegen, waterwegen, spoor en pijpleidingen op het vlak van infrastructuur, bemanning en uitrusting.

Jouw takenpakket

Als beleidsmedewerker spoorbeleid ondersteun je de beleidsbepalers bij de beleidsvoorbereiding met de focus op het spoor en met aandacht voor spoorinfrastructuur in functie van zowel personenvervoer als transport van goederen om zo goed onderbouwde en kwaliteitsvolle beleid(splannen) te leveren die politiek en/of maatschappelijk gedragen kunnen worden. Vervolgens sta je mee in voor zowel de implementatie van het beleid / de beleidsplannen als voor de opvolging van de beleidsuitvoering (monitoring) en de beleidsevaluatie.

Spoor is een federale bevoegdheid, toch is het spoorvervoer een belangrijk instrument in het Vlaams mobiliteitsbeleid.

Het Vlaams Gewest heeft zowat het dichtste spoorwegnet van heel Europa. De kern van de strategie is dat de reiziger centraal staat en dat gezorgd wordt voor een stipt, betrouwbaar aanbod voor personen en goederen. De Vlaamse Spoorstrategie bundelt de Vlaamse prioriteiten voor het personen- en het goederenvervoer. Een goed uitgerust, stipt en uitgebreid spoorwegnetwerk is belangrijk om het aandeel woon-werk, woon-school en recreatief verkeer in het openbaar vervoer te verhogen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om de toegang van de Vlaamse economische poorten te verbeteren. Om toekomstgericht te kunnen inspelen op het toenemende personen- en goederenvervoer moet ons dicht transportnetwerk worden geoptimaliseerd.

Vlaanderen wordt nauw betrokken bij het tot stand komen en de opvolging van de meerjareninvesteringsprogramma’s van de NMBS en Infrabel. Er wordt gewerkt aan een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale overheid voor de financiering van de strategische spoorinfrastructuren.

De taken verbonden aan het werk zijn veelzijdig: adviseren, conceptueel denken, regelgeving inhoudelijk vorm geven en de implementatie ervan concretiseren, beleidsvoorbereidende nota’s schrijven, beleidsdocumenten opstellen, parlementaire vragen beantwoorden, presentaties maken, vergaderingen bijwonen en organiseren, deelnemen aan overleg en overleg – zowel formeel als informeel – organiseren, verslagen maken, voorbereiden en opvolgen van onderzoekdossiers. Je werkt ook mee aan het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van de ontwerpen van het Vlaams regeerakkoord, van de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken en van de opeenvolgende beleidsbrieven.

Je vertegenwoordigt de afdeling, het departement of de Vlaamse Overheid in overlegstructuren of werkgroepen. Overleg met de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, de andere gewesten, de NMBS, Infrabel en De Werkvennootschap speelt daarbij een hoofdrol. Je zal daarbij de prioriteiten voor het Vlaams Gewest verdedigen. Daarbij is een goede voorbereiding van dossiers cruciaal. Je zal instaan om het Vlaams strategisch spoorbeleid verder te ontwikkelen.

Voor al deze taken werk je niet alleen nauw samen met je collega’s van het team Hinterlandbeleid, maar ook met andere collega’s binnen de afdeling Beleid en binnen de andere afdelingen van het departement.  

Jouw profiel
 • Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in een afstudeerrichting waarbij je vertrouwd bent met regelgeving (o.a. Rechten, Politieke of economische wetenschappen, Mobiliteitswetenschappen, … )
 • Je hebt bij voorkeur 3 jaar relevante werkervaring in beleidsvoorbereidend werk. Indien je vertrouwd bent met spoorbeleid is dit een pluspunt.                                                  
 • Relevante werkervaring of kennis in volgende aspecten vormen een pluspunt:
  • Kennis en inzicht in het spoorbeleid
  • Affiniteit met regelgeving.
  • Affiniteit met overheidsopdrachten.
  • Vertrouwdheid met beleidsvoorbereidend werk.
 • Je hebt inzicht in de inter Belgische bevoegdheidsverdeling, de rol van Europa in het verhaal en de wisselwerking tussen de NMBS en Infrabel of je bent bereid deze kennis op korte termijn te verwerven.
 • Je bent flexibel en kan je snel inwerken in complexe dossiers.
 • Je kent en respecteert de codes van vertrouwelijkheid die inherent zijn aan een beleidsfunctie.
 • Je hebt een goede talenkennis, waarbij een goede kennis van het Engels en een passieve kennis van het Frans onontbeerlijk zijn.
 • Je kan vlot weg met MS Office.
Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 10 juni 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer weten

Voor extra informatie over de selectieprocedure, en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met: Chiara De Schryver

(Selectiedeskundige)

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Marleen Coenen

(Teamcoördinator hinterlandbeleid)