Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

dossierbeheerder rijopleiding

Solliciteer
 • afdeling: Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00198


Onze organisatie

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

De functie van dossierbeheerder rijopleiding “terugkommoment” situeert zich binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid van het departement.  Deze afdeling zet de eigen expertise en middelen op het vlak van verkeersveiligheid in om Vlaanderen verkeersveiliger te maken in samenwerking met de externe partners binnen het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Ze focust op concrete projecten met een positieve impact op de verkeersveiligheid en kadert die binnen een langetermijnvisie. Hiervoor volgt ze nieuwe trends en ontwikkelingen op en is ze actief betrokken bij onderzoek. Tevens evalueert deze afdeling de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid (Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen) en formuleert aanbevelingen voor bijsturing.  De afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid bestaat uit de teams verkeersveiligheidsbeleid, homologatie en technische keuring, rijopleiding en ADR.

Je komt terecht in het team Rijopleiding en Vakbekwaamheid.  De kerntaken van de Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid zijn:

 • het erkennen van en toezicht houden op de rijscholen,
 • het erkennen van en toezicht houden op de opleidingscentra die instaan voor de nascholing van chauffeurs categorie C en D die houder zijn van een bewijs van vakbekwaamheid,
 • het organiseren van de examens voor rijschoolinstructeurs en -directeurs en het uitreiken van brevetten en instructie- en directietoelatingen,
 • toezicht houden op de examencentra,
 • toezicht houden op de naleving van de regelgeving inzake rijopleiding en vakbekwaamheid in het algemeen en het bewaken van de kwaliteit die kandidaat-bestuurders geboden wordt,
 • het ondersteunen van de minister in het beleid dat hij voert inzake deze thema’s.
Jouw takenpakket

In het kader van de recente hervorming van de rijopleiding, wordt een terugkommoment in het leven geroepen. Beginnende bestuurders categorie B zullen zes tot negen maanden na het behalen van het rijbewijs een opleiding van een halve dag moeten volgen. De voornaamste doelstelling van deze vorming is de beginnende bestuurders sensibiliseren over risico’s in het verkeer en over hun nog beperkte ervaring.

Indien ze niet voldoen aan deze verplichting, kunnen de beginnende bestuurders worden vervolgd of kunnen ze een administratieve boete opgelegd krijgen.

Jij staat in voor de administratieve afhandeling van alles wat met het terugkommoment te maken heeft. Dit gaat van instaan voor de druk van uitnodigingsbrieven tot het versturen van boetes.

Indien een beginnende bestuurder het terugkommoment niet volgt, terwijl hij dit wel verplicht was, kan hij een verweer indienen. Je beoordeelt, met ondersteuning van je celhoofd, de ingediende verweren en gaat dus na of de betrokken bestuurder al of niet een boete krijgt.

Je ondersteunt de collega-dossierbeheerders en neemt mogelijk een aantal taken van hen over indien de werkdruk betreffende het terugkommoment dit toelaat.

Bijkomende informatie over het takenpakket van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de afdeling waar de functie vacant is, vind je op http://departement-mow.vlaanderen.be/nl.

Jouw profiel
 • Je hebt een bachelordiploma.
 • Een relevante professionele ervaring in dossierbehandeling is niet vereist maar strekt tot aanbeveling.

Je technische competenties                                                   

 • Je hebt een goed oordeelsvermogen.
 • Je werkt vlot met Microsoft Office.
 • Je gaat op een professionele manier om met zowel klanten als burgers.
 • Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken.
Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract bepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 7 oktober 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Barbara De Clerck

Celhoofd Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid

Tel:  02 553 83 95

E-mail: barbara.declerck@mow.vlaanderen.be

of

Kevin Clijmans

Beleidsmedewerker Rijopleiding en Vakbekwaamheid

Tel: 02 553 15 73

E-mail: kevin.clijmans@mow.vlaanderen.be

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Carla Piens

Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie

Tel. : 02 553 72 53

E-mail: carla.piens@mow.vlaanderen.be