Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

HR-deskundige

Solliciteer
 • afdeling: Organisatie
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: DMOW00207


Onze organisatie

De functie van HR-deskundige situeert zich binnen de afdeling Organisatie van het departement MOW. De afdeling Organisatie bundelt haar expertise op het vlak van personeel, financiën, logistiek, juridische zaken en organisatieontwikkeling.

Je komt terecht in het team HR-/personeelsbeleid van het Departement MOW dat het management,  leidinggevenden en personeelsleden adviseert en ondersteunt via een geïntegreerde dienstverlening op het vlak van HRM rekening houdend met het algemene personeelsbeleid binnen de Vlaamse overheid en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het team HR-/personeelsbeleid DMOW neemt een regierol op bij de verdere uitbouw van het HR-beleid  van het departement MOW en bij de tactische en operationele implementatie ervan binnen het departement.

Jouw takenpakket

Als inhoudelijke HR-partner sta je de afdelingshoofden, de leidinggevenden en de personeelsleden van de afdeling(en) waarvoor je verantwoordelijk bent bij door het aanbieden van dienstverlening op vlak van personeelsbeheer. Zo zorg je er mee voor dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.

Het doel van de functie van HR-deskundige is drieledig :

 • Als eerstelijns aanspreekpunt voer je de dagelijkse HR-activiteiten (operationeel en tactisch) op niveau van een (cluster van) afdelingen uit. Dit omvat het bijstaan van afdelingshoofden, leidinggevenden en personeelsleden op het vlak van personeelsaangelegenheden. Tot het takenpakket behoort advisering en ondersteuning van afdelingshoofden en leidinggevenden wat betreft de specifieke personeelszaken voor de afdeling alsook het zelfstandig dossiers op HR-vlak opvolgen binnen een afdeling.

Enkele voorbeelden van activiteiten op afdelingsniveau zijn het mee voorbereiden en opvolgen van de personeelsplannen op afdelingsniveau; het ondersteunen van R&S activiteiten (door het opmaken en aanleveren van functiebeschrijvingen, afstemmen van selecties met leidinggevenden en selectoren, …); het zorgen voor het onthaal van nieuwe medewerkers; op vlak van vorming-training- opleiding, inschatten van de vormingsnoden en uitvoering geven aan de vormingsplannen; coördineren van cyclus van prestatiemanagement; voeren van gesprekken (exit-gesprekken, verzuimgesprekken, …); opvangen van functioneringsproblematieken (mits eventueel het betrekken van gespecialiseerde dienstverleners terzake)…

 • Je vervult vanuit je operationele en tactische rol ook een brugfunctie t.a.v. de dienstencentra binnen de Vlaamse overheid.
 • Je geeft uitvoering aan het HR-beleid van het departement. Je ondersteunt de afdelingen van het departement bij de operationalisering van het HR-beleid(splan). Via de stuurgroep HR, geef je vanuit je ervaringen met de werkvloer mee vorm aan de HR-beleidslijnen van het departement.

Dit alles vraagt een breed blikveld en goede kennis van de verschillende HR domeinen, HR strategie en –beleid. De HR-professionalisering wordt ondersteund door een afgestemd inwerkingstraject. 

De HR-deskundigen vormen een intern HR-netwerk waarin ze elkaar ondersteunen; dit kan gaan van een rol als klankbord tot een actieve rol vanuit een specifieke expertise. Samenwerking met het oog op een gezamenlijk resultaat is cruciaal.

Tot de uitdagingen van de job behoren het aanbieden van een hoog niveau van dienstverlening pro-actief, oplossingsgericht en op een professionele manier (klantgericht, betrouwbaar en toegankelijk). Dit vergt een hoge mate van flexibiliteit, het kunnen leggen van prioriteiten, een hoge dosis aan zelfstandigheid en zelforganisatie.

Ter ondersteuning van het geïntegreerd HRM-beleid, blijf je op de hoogte van de evoluties binnen het HR-beleid binnen de Vlaamse overheid en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Jouw profiel
 • Je beschikt over een bachelordiploma, bij voorkeur in een HR-gerelateerde richting.
 • Je hebt minstens 2 jaar beroepservaring op vlak van HR, personeelswerk                
 • Je hebt een ruime interesse voor en affiniteit met HR(-beleid) in het algemeen
 • Je hebt een goede kennis van het HR-beleid, de HR-cyclus en de HR-organisatie van de Vlaamse overheid of je bent in staat om deze kennis op korte tijd snel te verwerven: Een eerste praktische ervaring met HR technieken en systemen vormt een troef
 • kennis van de relevante arbeidswetgeving en het Vlaams Personeelsstatuut is een pluspunt
 • Je bent vertrouwd met de meest courante office- toepassingen (Word, Excel, PowerPoint,…) en kan je nieuwe bedrijfseigen systemen vlot eigen maken
 • Je hebt goede administratief-organisatorische vaardigheden
 • Je beschikt over een breed blikveld en maturiteit om HR-vraagstukken zowel vanuit een overkoepelende visie als hands-on en concreet te benaderen, aan te pakken.
 • Je hebt een rijbewijs B of bent bereid dit op korte termijn te behalen.
 • Je plaats van tewerkstelling is de afdeling Organisatie te Brussel, maar rechtstreekse contacten met de afdelingen (voornamelijk regio Antwerpen) zijn cruciaal. In functie van de afdelingen waarvoor je verantwoordelijk bent, leg je – binnen de context van POW - veelvuldig werkbezoeken af naar de afdelingen. De meeste locaties zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (ligging vlak bij treinstation), voor werkbezoeken aan locaties die minder goed bereikbaar zijn gebruik je een dienstwagen (poolwagen).

 

 

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract bepaalde duur – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – een aantrekkelijke vakantieregeling – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - ...

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 28 oktober 2018 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

 

 

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 • Michiel Smekens
 • Coördinator Rekrutering en Selectie
 • Tel. 02 553 03 94
 • E-mail: michiel.smekens@mow.vlaanderen.be

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

Meer info over de functie vind je in de uitgebreide functiebeschrijving in bijlage.