Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

regiomanager - vervoersregio Mechelen

 • afdeling: Wegen en Verkeer Antwerpen
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Antwerpen - standplaats: Antwerpen
 • referentie: AWV00569


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden.

De afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen en autosnelwegen in de provincie Antwerpen en de tunnels in heel Vlaanderen.

Binnen deze wegenafdeling situeren zich de vervoersregio’s Mechelen, Antwerpen en Kempen. Een vervoersregio heeft een (of twee) (centrum)stad als kern, met daarrond een 'invloed gebied' van gemeenten. De vervoersregio’s geven de kans aan de lokale besturen om samen met De Lijn, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS, de MAV's (mobiliteitscentrale aangepast vervoer) en Infrabel het mobiliteitsbeleid mee in te kleuren.

In deze vacature zijn we op zoek naar een regiomanager voor regio Mechelen/ Kempen Zuid. Je bent verantwoordelijk voor deze twee regio’s en je zit in een team met drie andere regiomanagers die elk in hun eigen gebied werken. Je werkt verder zeer actief samen met de projectmanagers die concrete projecten samen met jou uitwerken en opvolgen. Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd.

Jouw takenpakket

In deze functie word je uitgedaagd om contacten te onderhouden met verschillende externe en interne partijen. Hou jij ervan om overkoepelend te werken? Ben jij communicatief sterk en werk je graag samen? Combineer je deze vaardigheden met technisch inzicht, een sterk analytisch denkvermogen en een grote dosis interesse voor mobiliteit? In deze job vind je een divers en uitdagend takenpakket gecombineerd met een goede werk/privé balans. 

 • Binnen de vervoerregio Mechelen en het zuidelijke deel van regio Kempen ben je het aanspreekpunt voor externe stakeholders en vertegenwoordig je Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Gelet op je positie/kennis van de regio, word je betrokken bij het uitwerken van de prioriteiten en de prioriteitstelling van de investeringsprogramma’s, samen met de directeur investeringen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het voor- en natraject van een project. Je doet de opmaak van de probleemanalyse, het variantenonderzoek en de projectdefinitie in nauw overleg met alle betrokkenen, in de eerste plaats de gemeenten.
 • Vanuit je overkoepelende kijk op de regio zal je de coördinatie op tactisch niveau tussen de verschillende werkzaamheden (zowel investerings- als onderhoudswerken van het agentschap) opnemen.
 • Als regiomanager ben je verantwoordelijk voor een goede coördinatie en opvolging van alle investerings- en onderhoudswerken binnen de regio. De regiomanager neemt als het ware de rol op van “minder hinder” coördinator op tactisch niveau.
Jouw profiel
 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 • Je hebt bij voorkeur minstens 2 jaar ervaring in het onderhouden van klantencontacten en het samenwerken met belanghebbenden (nutsmaatschappijen, gemeentes, …)  Heb je deze ervaring in het kader van infrastructuurprojecten, dan vormt dit een extra troef.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de technische, verkeerskundige en administratief/juridische voorschriften en regelgeving, gangbaar voor de wegenbouw in het Vlaamse Gewest (Standaardbestek 250, wetgeving op overheidsopdrachten, vergunningen, ….).

Meer info over deze functie vind je in het selectiereglement in bijlage.

Ons aanbod
 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge)
Hoe solliciteren

Je stuurt je cv en je motivatiebrief:

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 28544.
 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel
Meer weten

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

 Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met: