Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

loodsdienstcoördinatoren/planners

 • afdeling: Loodswezen dab
 • organisatie: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • regio: Meerdere regio's - standplaats: Zandvliet en/of Vlissingen
 • referentie: MDK00148


Onze organisatie

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust draagt zorg voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Het agentschap is ook verantwoordelijk voor de beveiliging van de Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam beheer van de kustzone.

De functie van loodsdienstplanner situeert zich binnen DAB Loodswezen. De DAB Loodswezen zorgt voor het vlot en veilig loodsen van zeeschepen van en naar de Vlaamse havens en geeft nautisch advies. De DAB Loodswezen omvat 455 personeelsleden, waarvan 359 varende loodsen die zijn ingedeeld per traject: riviertraject, kanaaltraject, zeetraject en kusttraject. Ter ondersteuning zijn er operationele chefloodsen, loodsdienstplanners, rededienstplanners en administratief personeel.

Jouw takenpakket

Ben jij een geboren planner en communicatief vaardig? Dan is deze functie van loodsdienstplanner misschien iets voor jou!

Je bent een belangrijke schakel in de ketenbenadering van de zeescheepvaart en staat in direct contact met klanten, de loodsen en andere betrokkenen (zoals haveninstanties). Je zorgt ervoor dat elk te beloodsen vaartuig tijdig de juiste loods aan boord krijgt.

Dit houdt onder andere in:

 • De loodsbestellingen (vanwege de kapiteins of de agenten) ontvangen en elektronisch verwerken
 • De juiste loodsen (in functie van het traject van het vaartuig en van de bevoegdheid van de loods) toewijzen aan de schepen en de loods hiervan verwittigen
 • Het autovervoer van de loodsen naar de vertrek- en aankomstplaatsen plannen
 • Kleine administratieve taken uitvoeren

Je werkt in een volcontinu systeem.

Jouw profiel
 • Voor de standplaats Zandvliet: Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.
 • Voor de standplaats Vlissingen: Deze vacatures worden opengesteld als knelpuntfuncties waardoor er kan afgeweken worden van de vereiste diplomavoorwaarden. Kandidaten voor deze standplaats kunnen bijgevolg ook deelnemen aan deze procedure als ze niet over een diploma hoger secundair onderwijs beschikken.
 • Je kan vlot werken met courante PC-toepassingen (Outlook, Excel, …).
 • Ervaring in een planningsfunctie of met planningstools is een pluspunt.
 • Ervaring in de maritieme sector is een pluspunt.
Ons aanbod
 • Je wordt aangeworven in statutair dienstverband in de graad van medewerker met bijhorende salarisschaal C111. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. Je basisloon wordt aangevuld met specifieke toelagen voor een continudienst.
 • We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar.
 • Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Hoe solliciteren

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op woensdag 22 mei 2019.
Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier:

 • bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
 • of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je het sollicitatieformulier gebruikt
 • (enkel voor standplaats Zandvliet: ) je een kopie van je diploma bezorgt (tenzij het in de LED-databank zit)
 • je je kandidatuur uiterlijk op 22 mei 2019 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs)

 

Meer weten

Meer informatie is terug te vinden in het bijgevoegd selectiereglement.

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Liv Mertens
Directeur P&O
liv.mertens@mow.vlaanderen.be
0499/557958

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:
Heidi Verkeyn
selectieverantwoordelijke
heidi.verkeyn@vlaanderen.be
tel 0496 56 61 64