Wij zoeken voortdurend

Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

administratief-financieel deskundige contracten

Solliciteer
 • afdeling: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Vlaams-Brabant - standplaats: Leuven
 • referentie: AWV00677


Onze organisatie

De Vlaamse overheid wil het verkeer veilig, vlot, leefbaar en betaalbaar houden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden.

De afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant is verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de gewestwegen, fietspaden en autosnelwegen in de provincie Vlaams-Brabant.

Je wordt tewerkgesteld binnen het team contracten. Dit team staat in voor het afsluiten van de verschillende contracten en het opvolgen van de correcte uitvoering ervan.

Het team bestaat uit een blok ‘plaatsing’ en een blok ‘uitvoering’ van een overheidsopdracht.

De plaatsing van een overheidsopdracht start bij het nazicht van het door de projectmanager opgemaakte bestek en loopt tot en met het opsturen van het aanvangsbevel.

De uitvoeringsfase start na het versturen van het aanvangsbevel en loopt tot en met de definitieve oplevering van het contract.

Jouw takenpakket

In kader van voorliggende vacature worden 2 administratief-financieel deskundigen aangeworven, waarbij één iemand als focus de contractuitvoering heeft en de andere persoon dossiers en vragen behandelt met een eerder administratief-juridische inslag.

Deze personen vervangen, samen met de andere administratief-financieel deskundigen, de teamverantwoordelijke bij diens afwezigheid.

Voor de persoon die zich in eerste instantie zal inwerken in het blok uitvoering ziet het takenpakket er uit als volgt:

In dit blok wordt alle briefwisseling aangaande de uitvoering van een overheidsopdracht behandeld. Daarnaast gebeurt hier ook de financiële afhandeling van de contractuitvoering in brede zin: oa. het behandelen van schuldvorderingen, het behandelen van contractwijzigingen en het aanvragen van bijkomende budgetten.

Vanuit je functie ben je aanspreekpunt voor de andere teamleden die te werk gesteld zijn in het blok ‘uitvoering van een overheidsopdracht’ en spring je in bij hun dossierbehandeling als de situatie dit vereist. Je behandelt ook zelf de dossiers met een hogere moeilijkheidsgraad, zoals de contractwijzigingen, de financiële afhandeling van PPS-projecten en de aanvragen voor de gewestbijdrage in het kader van samenwerkingsovereenkomsten.

De e-Delta-applicatie wordt gebruikt om een overheidsopdracht op te volgen vanaf de plaatsingsfase tot en met het einde van de  uitvoeringsfase. Je werkt je diepgaand in deze applicatie in zodat je in staat bent om moeilijkere dossiers op te lossen en collega’s te helpen met vragen over de fase ‘contractuitvoering’.

Daarnaast kan je ook ingezet worden in het blok ‘plaatsing’ van een overheidsopdracht als de werkdruk dit vereist. Op termijn dien je je de basis van de contractplaatsing dan ook eigen te maken.

Voor de persoon die de dossiers en vragen met een eerder administratief-juridische focus zal behartigen, ligt het zwaartepunt van het takenpakket in het opvolgen en bieden van ondersteuning op vlak van de meer juridische aspecten van een overheidsopdracht.

Vanuit je functie bied je ondersteuning voor zowel het blok plaatsing als het blok uitvoering van de overheidsopdracht. Je dient je dan ook in te werken in beide aspecten van het behandelen van een overheidsopdracht.

De hogervermelde ondersteuning omvat bijvoorbeeld: het nalezen van bestekken, het nalezen van overeenkomsten, het opstellen en opvolgen van briefwisseling met potentieel juridische gevolgen, het mee opvolgen van gerechtelijke procedures en minnelijke schikkingen, het detecteren en ondervangen van potentieel juridische problemen op basis van ontvangen briefwisseling en dergelijke meer.

Vanuit je functie ben je ook aanspreekpunt voor de teamleden voor juridische vragen bij de uitvoering van hun functie. Dit kan onder meer gaan over: het nalezen van een deel van een gunningsverslag, het zelf schrijven van een juridisch deel van een gunningverslag, vragen over gevolgen van laattijdige betalingen, de rechtsgrond van een contractwijziging,…

Binnen het agentschap wordt de eDelta-applicatie gebruikt om een overheidsopdracht op te volgen vanaf de plaatsingsfase tot en met het einde van de  uitvoeringsfase. Er wordt verwacht dat je je de basis van deze applicatie eigen maakt zodat je je functie op een kwaliteitsvolle manier kan uitoefenen.

Jouw profiel
 • Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een administratieve, financiële of juridische richting.
 • Je hebt een werkervaring van minstens 3 jaar, bij voorkeur in een administratieve, financiële of juridische context.
 • Bij voorkeur heb je reeds ervaring in het behandelen van overheidsopdrachten.
 • Als je kennis hebt van de wetgeving in verband met overheidsopdrachten, of de applicatie e-Delta dan is dat een pluspunt.

 

Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving.

Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, 35 vrij te kiezen vakantiedagen, vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerk.

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 2.372,59  (0 jaar ervaring - salarisschaal B111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 19 juni 2019 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop die je kan terugvinden op deze pagina.

 

 

Meer weten

Meer info over de functie vind je in het uitgebreide selectiereglement als bijlage.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

 • Sigrid Moreau
 • Teamverantwoordelijke contracten
 • Tel.  016 66 58 28
 • sigrid.moreau@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met

 • Kirsten Wilberts
 • Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie
 • Tel. 02 553 72 14
 • Kirsten.wilberts@mow.vlaanderen.be