Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

projectleider hydrometeo

Solliciteer
 • afdeling: Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
 • organisatie: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
 • regio: West-Vlaanderen - standplaats: Oostende
 • referentie: MDK00176


Onze organisatie

De afdeling Kust is een uitvoeringsdienst van het agentschap en telt 85 personeelsleden. Het werkdomein van de afdeling omvat de hele kustzone en in het bijzonder de zeewering en de jacht- en vissershavens langs de kust. De kerntaken van de afdeling zijn de bescherming van de kust tegen het geweld van de zee, het bevorderen van de recreatie op en langs het water en het beleven van de kust, het zorgen voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer, het kustweerbericht, de getijtabellen en het in kaart brengen van de wrakken op zee.

De vacature situeert zich binnen het team Vlaamse Hydrografie van de afdeling Kust.

De Vlaamse Hydrografie brengt de zee en de Schelde in kaart, zowel op het Belgisch Continentaal Plat als in de vaargeulen en de havens en dit op papier en digitaal. Deze peilplannen en zeekaarten zijn onmisbaar voor een veilige en vlotte scheepvaart. Hydrometeo voert hydrometeometingen uit en produceert hydrometeovoorspellingen: weerberichten, getijdentabellen en stormvloedwaarschuwingen voor de zee en de kust. De Vlaamse Hydrografie zet sterk in op innovatie.  Daarvoor wordt onder meer samengewerkt met het Vlaams Instituut voor de Zee.

Meer info over de werkzaamheden van de Vlaamse Hydrografie vind je op www.vlaamsehydrografie.be

Jouw takenpakket
 • Vanuit de eigen technische specialisatie uitvoeren van studies en meetcampagnes met betrekking tot inwinning van hydrometeorologische data en de uitvoering ervan.
 • Het uitvoeren van beperkte specifieke modelleringen ter ondersteuning van de hydrometeorologische projecten.
 • Het ontwerpen en bouwen van hydrometeorologische meetinfrastructuur, inclusief elektromechanische uitrusting en de integratie van specifieke meetapparatuur.
 • Het opmaken van producten in functie van getij en stroming.
Jouw profiel

Op het ogenblik dat je in dienst treedt heb je een master diploma of gelijkwaardig door ervaring bij voorkeur in een technische richting.

Studenten die afstuderen in 2019 kunnen zich ook kandidaat stellen.

Technische competenties en bijkomende verwachtingen

 • Je werkt vlot met gangbare softwaretoepassingen zoals Word, Excel, Access, PowerPoint,..
 • Technische kennis van de materie en de technieken inzake oceanografie en hydrografie, in het bijzonder getij- en stromingsleer
 • De wiskundige basis beheersen voor het uitvoeren van getijanalysen en harmonische vooruitberekeningen
 • Interesse in de ontwikkelingen inzake IT en ruime kennis van programmeren.
 • Kennis of ervaring in hydrografische apparatuur/software (QPS, Caris, Autocad of andere tekenprogramma’s, QC-applicaties, …,), zowel wat betreft de mogelijkheden die de apparatuur aanbiedt als voor wat betreft de bediening ervan is een troef; of je bent bereid dit op korte termijn aan te leren
 • Kennis over het opmaken van weersvoorspellingen, in getijdenwerking, over waterstanden en modellering zijn een meerwaarde.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Engels : vooral op technisch vlak.

Pluspunt

 • Kennis of ervaring van kwaliteitssystemen en de bijhorende reglementering en normen zijn een troef (scheepvaartreglementering, IALA, IHO, standaarden voor data zoals Inspire, S57, S100, S101, ...) of je bent bereid dit op korte termijn aan te leren
 • Kennis van overheidsopdrachten en de betreffende wetgeving is een pluspunt, of  je bent bereid dit op korte termijn aan te leren
Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract bepaalde duur (1 jaar) – ruime opleidings- en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering - glijdende werkuren - mogelijkheid tot telewerk

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.204,70 (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20 september 2019  door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met:

Ing. Steve Timmermans, waarnemend directeur Vlaamse Hydrografie

tel.: 059 55 42 96

e-mail: steve.timmermans@mow.vlaanderen.be