Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

proces- en projectbegeleider verkeersveiligheid

Solliciteer
 • afdeling: Verkeer Wegsystemen en Telematica
 • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: AWV00778


Onze organisatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7700 km fietspaden. AWV staat in voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap is ook bevoegd voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. 

De afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) ondersteunt AWV door de realisatie, het beheer en het onderhoud van de elektromechanische en telematicatoepassingen langs wegen, zoals telematicacommunicatienetwerken, camera’s langs autosnelwegen, dynamische route-informatiepanelen, roodlicht-/snelheidscamera’s, trajectcontrole, enz.

Daarnaast  wil VWT een toonaangevend kenniscentrum zijn op het vlak van verkeerskunde, elektromechanica en telematica. Voor deze kennisgebieden ondersteunt zij mee het beleid, bouwt zij expertise op en stelt zij deze expertise ter beschikking van zowel interne als externe klanten.

Je komt terecht binnen het team Veiligheid en Ontwerp van de afdeling VWT.

Jouw takenpakket

Als proces- en projectbegeleider verkeersveiligheid, coördineer je enerzijds binnen AWV de taken rond F.A.S.T. (= Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst).

Je zit de werkgroep F.A.S.T. voor. Deze werkgroep bestaat uit provinciale vertegenwoordigers van AWV en de Federale wegpolitie die samen vorm geven aan F.A.S.T. door het behandelen specifieke cases van probleemgevallen bij takelingen, met het oog op het bereiken van een uniforme werking in Vlaanderen. Ook sta je in voor het opmaken van nota’s, waarvoor je de nodige input verzamelt (vb. over de vraag van takelaars om blauwe lichten te mogen dragen zoals een prioritair voertuig). Verder breng je gegevens en cijfers in kaart om zo een overzicht te krijgen van de takelingen in de verschillende provincies en bezorgt jaarlijks een rapportering aan het kabinet.

Je staat in voor de opmaak van de standaardtekst van de overheidsopdracht rond F.A.S.T. Tot slot ben je ook het aanspreekpunt voor collega’s en ondersteun je waar nodig bij klachten en meldingen van burgers m.b.t. de werking van F.A.S.T.

Anderzijds sta je als proces- en projectbegeleider verkeersveiligheid in voor de coördinatie van de ontwerprichtlijnen voor weginfrastructuur (vb. handboek vergevingsgezinde wegen, vademecum veilige wegen en kruispunten, fietsvademecum,…): je plant en coördineert de opmaak van ontwerprichtlijnen, je organiseert interne en externe opleidingen rond deze ontwerprichtlijnen, je optimaliseert en faciliteert de doorstroming van ontwerprichtlijnen binnen AWV, enz.  

Je komt vanuit dit takenpakket regelmatig in contact met de andere afdelingen binnen de organisatie en met verschillende externe partners.

Verder volg je binnen het team verschillende studies op rond verkeersveiligheid en sta je in voor de opmaak van de bestekken en de opvolging van de uitvoering (vb. door het studiebureau). Je bedenkt nieuwe concepten en/of je werkt deze uit teneinde de overheid in staat te stellen op een innovatieve en toekomstgerichte manier te werken en in te spelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen of ontwikkelingen.

Je werkt, samen met de andere collega’s uit het team, inhoudelijk, praktisch en administratief rond een aantal projecten m.b.t. de uitvoering van de Europese richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Dit betreft het uitvoeren en opvolgen van verkeersveiligheidsaudits en -inspecties.

Jouw profiel
 • Je bent in het bezit van een master, bij voorkeur in de verkeerskunde 
  OF
 • Je bent laatstejaarsstudent in een masteropleiding en hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
 • Je kan goed overweg met de courante informaticapakketten (MS Office, Google, Acces,...)
 • Je bent vertrouwd met de bouwkundige constructie, de (tunnel)technische installaties en de veiligheidsaspecten van (tunnel)ontwerp en exploitatie*.
 • Je beschikt over de nodige kennis om technische verslagen (risicoanalyses, berekeningen, uitgevoerde studies,...) te analyseren en hieruit de nodige voorstellen tot verbetering van veiligheid te formuleren*.
 • Je kent de regelgeving inzake het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en de regelgeving inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels*.
 • Je kan technische documenten in het Engels en Frans lezen en je kan vlot communiceren in het Engels.
 • Je hebt kennis van de wet op overheidsopdrachten*.
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor of affiniteit met verkeer, verkeersveiligheid en mobiliteit.
 • Je volgde al een opleiding tot verkeersveiligheidsauditor of je bent bereid deze opleiding te volgen.

*Heb je deze kennis nog niet, maar ben je wel bereid deze op korte termijn te verwerven, dan kom je ook in aanmerking voor deze vacature.

Ons aanbod

Bij het Agentschap Wegen en Verkeer werk je mee aan de mobiliteit en verkeersveiligheid in Vlaanderen. Je maakt deel uit van een organisatie die resultaatsgerichtheid weet te combineren met een menselijke werkomgeving.

Naast het meewerken aan tal van boeiende projecten krijg je een mooi en competitief loon aangevuld met o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, 35 vrij te kiezen vakantiedagen, vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, glijdende werkuren en de mogelijkheid tot telewerk.

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal € 3.204,70 (0 jaar ervaring - salarisschaal A111) en relevante privé-ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 12 november 2019 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de sollicitatieknop op deze pagina.

Meer weten

Meer informatie kan u terugvinden in het uitgebreide selectiereglement als bijlage.

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met:

Veerle Schoutteet
Teamverantwoordelijke Veiligheid en Ontwerp
Tel. 02 553 78 05,
E-mail: veerle.schoutteet@mow.vlaanderen.be

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met:

Kirsten Wilberts
Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie
Tel. 02 553 72 14
E-mail: kirsten.wilberts@mow.vlaanderen.be