Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Jurist verkeer en aansprakelijkheid

Solliciteer
 • afdeling: Organisatie
 • organisatie: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • regio: Brussel - standplaats: Brussel
 • referentie: Req406


Onze organisatie

Deze juridische functie situeert zich binnen de cluster Juridische Zaken van de afdeling Organisatie  van het departement, waar alle ondersteunende functies binnen het ministerie MOW worden samengebracht.

Je zal deel uitmaken van het team Rechtsbijstand, samengesteld uit gespecialiseerde juristen, schaderegelaars en administratieve ondersteuners. Dit team staat in voor de afhandeling van diverse geschillen– en aansprakelijkheidsdossiers, zoals schadeclaims tegen de wegbeheerder die verband houden met de toestand van de verkeersinfrastructuur, verkeersongevallen met dienstvoertuigen,  arbeidsongevallen, …

Jouw takenpakket

Je analyseert de diverse dossiers, overlegt met collega's, klanten en partners, neemt gemotiveerde standpunten in, volgt dossiers en procedures actief op, geeft instructies aan advocaten, … . De cluster Juridische Zaken treedt hier op als eigen verzekeraar voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

 

Binnen jouw team Rechtsbijstand verstrek je tevens adviezen over verzekeringskwesties en aansprakelijkheidsvraagstukken. Je beoordeelt en verleent ook rechtsbijstand aan personeelsleden.

 

Daarnaast zal je ook ingezet worden in de teams Wegen & Verkeer of Mobiliteit & Vervoer. Samen met andere juristen adviseer je klanten over diverse onderwerpen in verband met het verkeersveiligheids– en transportbeleid en het beheer van weginfrastructuur. Deze teams leveren tevens de nodige juridische ondersteuning bij regelgevende initiatieven (decreten, besluiten Vlaamse Regering, ministeriële besluiten) en bij Europese dossiers (omzetting richtlijnen, ontwikkeling Vlaamse standpunt, …).

 

De voorbije legislatuur realiseerden deze teams belangrijke projecten zoals de ingrijpende hervormingen van de rijopleiding (o.a. verlenging proeftijd, verplichte vorming begeleider, terugkommoment, …) en het mobiliteitsbeleid. Ook in de nieuwe legislatuur wachten grote juridische uitdagingen op het vlak van o.m. de verkeersreglementering (bv. vierkant groen voor fietsers), de handhaving van het zwaar vervoer, het faciliteren van bijzondere  transporten binnen haven– en luchthavengebieden, de wettelijke omkadering van zelfrijdende voertuigen, ….

 

Tijdens het uitvoeren van je taken kom je vanzelfsprekend ook in aanraking met andere materies en rechtstakken (o.a. grondwettelijk en administratief recht). Ook minder voor de hand liggende rechtsproblemen kunnen je pad kruisen (bv. fiscaliteit, personeelskwesties, …).

 

Je werkt hierbij nauw samen met collega's (zowel binnen als buiten de eigen afdeling, zowel juristen als

beleidsmedewerkers, technici e.a.) en partners (advocaten, experten, …).

Jouw profiel
 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten behaald na een initiële opleiding (kandidaat of bachelor) in de rechten. Een bijkomend relevant diploma (bv. transportrecht) is een troef.
 • Relevante werkervaring (balie, rechtsbijstandsverzekeraar, …) is een grote troef.
 • Je beschikt over een gedegen kennis van het aansprakelijkheids– en verzekeringsrecht, bent vertrouwd met de verkeersreglementering en beschikt over een basiskennis van het bestuursrecht in het algemeen
 • Je combineert een hoge reactiesnelheid met juridische precisie. Verschillende dossiers vereisen een snelle afhandeling
 • Je onderhoudt je technisch–juridische kennis, meer bepaald in de domeinen die rechtstreeks in verband staan met je werkveld
 • Je kan out–of–the–box denken en je bent in staat een praktische of pragmatische oplossing uit te werken binnen de grenzen van het wettelijk kader
 • Je houdt van juridische uitdagingen; juridisch bandwerk is niet aan jou besteed
 • Je kan vlot omgaan met verschillende PC–toepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, …)
Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie – contract onbepaalde duur – ruime opleidings– en ontplooiingskansen – 35 dagen verlof en vrijaf tussen Kerst en nieuwjaar – gratis woon– werkverkeer met het openbaar vervoer – maaltijdcheques – hospitalisatieverzekering – glijdende werkuren – mogelijkheid tot telewerk 

Je bruto aanvangssalaris bedraagt minimaal 3.204,70 euro (0 jaar ervaring – salarisschaal A111) en relevante privé–ervaring of ervaring als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden. 

Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer weten

Voor extra informatie over de inhoud van de functie of een geheel vrijblijvende 'proeverij' op de werkvloer in onze kantoren (waar je ook persoonlijk kan kennismaken met je eventueel toekomstige collega's) kun je contact opnemen met:

Geert Decorte

Senior juridisch adviseur Tel: 02 553 74 35

E–mail: geert.decorte@mow.vlaanderen.be

 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en selectieprocedure kun je contact opnemen met:

Yasmine Bauters Selectieverantwoordelijke Tel: 02 553 72 63

E–mail: yasmine.bauters@mow.vlaanderen.be