Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

Nautisch verkeersleider

Solliciteer
  • organisatie: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • regio: West-Vlaanderen
  • standplaats: Oostende
  • referentie: req4517
  • solliciteren tot en met: 25-10-21


Beschrijving

Ben je geboeid door de maritieme wereld? Werk je graag zelfstandig, maar ook in team? Ben je flexibel en bereid om zowel ’s nachts, overdag als in het weekend te werken, kortom in een 24/7 dienstverlening? Hou je het hoofd koel bij stresssituaties en kan je knopen doorhakken? Dan zijn wij naar jou op zoek! Afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust zoekt een nautisch verkeersleider.

Als nautisch verkeersleider sta je in voor de coördinatie van alle incidenten op het Belgisch gedeelte van de Noordzee. Je stuurt de reddingsdiensten aan, je overlegt met je leidinggevende, je stelt situationele rapporten op en je verstuurt maritieme veiligheidsberichten. Als nautisch verkeersleider zit je in het hart van de actie bij calamiteiten op zee. Daarnaast volg je ook vergunningen op met betrekking tot scheep- en pleziervaart. Het team bestaat uit 8 nautisch verkeersleiders. Elke nautisch verkeersleider wordt geassisteerd door een verkeersleider. Als nautisch verkeersleider ben je collegiaal en leergierig. Je kan zelfstandig beslissingen nemen, ook in moeilijke situaties. Je delegeert taken naar de verkeersleider die jou assisteert en begeleidt hem/haar waar nodig.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:
Deze vacature wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er afgeweken kan worden van de diplomavoorwaarde.
1)      Je hebt een bachelor – of masterdiploma in de nautische wetenschappen.
OF
2)     Je hebt minimaal 6 maand effectieve beroepservaring als hoofd van de wacht aan boord van schepen groter dan 500 BT.
OF
3)     Je beschikt over minstens 6 jaar beroepservaring als verkeersleider MRCC, VTS of RCC.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sidji Serryn, sidji.serryn@vlaanderen.be, en tel 0491 92 86 06).

 


 

Aanbod

- De functie is aantrekkelijk wegens de grote autonomie die je hebt als nautisch verkeersleider. Je zit als nautisch verkeersleider in het hart van de actie bij incidenten op zee. - Verplaatsingen van en naar de standplaats worden vergoed door middel van een toelage ‘moeilijk bereikbare werkplaats’. Dit is een toelage die wordt uitbetaald aan de personeelsleden met standplaats Oostende (maritiem plein) aangezien de werkplaats niet dicht bij een stop van het openbaar vervoer ligt. - Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van maritiem verkeersleider (rang B2) met de bijbehorende salarisschaal B231 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 3.196,18 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op [www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator](http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. - Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar. - Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruik maken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge). Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? [www.werkenvoorvlaanderen.be](http://www.werkenvoorvlaanderen.be)

Selectieverantwoordelijke
  • naam: Sidji Serryn
  • telefoon: 0491 92 86 06
  • e-mail: sidji.serryn@vlaanderen.be