Verfijn zoekopdracht

Organisatie

Regio

Diploma

Contractvorm

Vacature

CAD/BIM specialist

  • organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer
  • regio: Brussel
  • standplaats: Brussel
  • referentie: req7437
  • solliciteren tot en met: 02-10-22


Beschrijving

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet sterk in op innovatie en digitalisering. Het belang van geïntegreerd en digitaal samenwerken door middel van Bouwwerk Informatie Management (BIM) groeit, ook voor infrastructuurprojecten. Als infrastructuurbeheerder wil AWV hierin mee richtinggevend zijn voor de sector. AWV wil BIM toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten en als infrastructuurbeheerder ook inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer, onderhoud en exploitatie. En jij kan daaraan bijdragen!

Heb jij door je opleiding en/of ervaring al de nodige deskundigheid verworven inzake BIM? En wil jij met jouw expertise de uitdaging aangaan om mee te bouwen aan een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit in Vlaanderen? Dan ben jij mogelijk de nieuwe collega die wij zoeken. Als CAD/BIM specialist vind je bij ons de uitdagende werkomgeving die je zoekt!

Geen dag ziet er hetzelfde uit. Je biedt in eerste instantie technische ondersteuning aan de business in alle facetten van CAD en BIM. Daarnaast word je als CAD/BIM specialist betrokken bij allerhande strategische, tactische en operationele projecten waaronder de uitbouw van een Object Type Library (OTL), het topografisch legendeboek, de bepaling van de level of geometry en concrete BIM-implementatie in infrastructuurprojecten. Tot slot kijken we jouw richting uit voor het uitschrijven van specificaties en instructies voor CAD en BIM-tekenwerk.
Je komt in een flexibele werkomgeving terecht waar hybride werken de norm is. Afhankelijk van het type opdrachten wissel je thuis- en kantoorwerk af.

Versterk jij de collega’s van de afdeling Planning, Coördinatie en Ondersteuning? Ze kijken er alvast naar uit om hun nieuwe collega te verwelkomen!

Lees alles wat je wil weten over het gezochte profiel en de selectieprocedure in het selectiereglement als bijlage bij 'hoe solliciteren'. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan één volgende voorwaarden:

1. Je beschikt over een masterdiploma in de richting van Landmeetkunde, Geomatica, Vastgoed, Informatica, Bouwkunde of Geografie.
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

2. OF: Je beschikt over een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid EN je hebt minstens 3 jaar beroepservaring in CAD/BIM of landmeten.

3. OF: Je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Aanbod

- Je wordt statutair aangesteld in de graad van adjunct van de directeur (A111). Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
- Binnen Agentschap Wegen en Verkeer werken we volgens de principes van het hybride werken. Je kunt, in samenspraak met je leidinggevende en in lijn met de afspraken binnen het team, beslissen waar en wanneer je werkt. Jouw administratieve standplaats is Brussel, maar je zult je werk ook uitvoeren in je werkgebied of van thuis uit. Resultaatsgericht werken en leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog zijn hierbij de uitgangspunten.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.
- Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Selectieverantwoordelijke
  • naam: Elisa Vanderveken
  • telefoon: 0476 60 92 70
  • e-mail: elisa.vanderveken@vlaanderen.be